İçecek

İÇECEK TESİSİ DEZENFEKSİYONU

Kaynak suyu ve içecek üretim tesislerinde damacana, şişe ve diğer ekipmanların dezenfeksiyonu sürekli ve yerinde yapılmak zorundadır.

İçeceğin üretim ve ambalajlanması aşamasına kadar geçen süreç içerisinde hijyeni % 100 optimize hale getirmek kuşkusuz sistemin en önemli parçasıdır.

Mevcut uygulamalarda düzenli ve taviz vermeden yapılması gerekli olan dezenfeksiyon ihtiyacı için değişik içeriklere sahip tehlikeli ve pahalı kimyasallar kullanılmakta.

Ambalajlı dezenfektan kullanımı üretim maliyetlerinin artması, çalışanların sağlığını tehdit etmesinin yanı sıra kontrol edilmesi neredeyse mümkün olmayan riskler oluşturmaktadır.

Biz içecek tesislerinin bütün alanlarında dezenfeksiyon ile ilgili olası riskleri minimize etmeyi değil riskleri % 100 bertaraf ederek sürekli izlenir ve kontrol edilebilir bir dezenfeksiyon sistemi kurmayı taahhüt ediyoruz.

Taahhütte bulunduğumuz dezenfeksiyon sisteminin tesislerinize kurulumu yapıldıktan sonra damacana, şişe, boru ve su depolarına Nades 2.0 biyosidal ile dezenfeksiyon uygulaması yapıyoruz.

Dezenfeksiyon uygulaması yapılan bölgelerden numune alarak mikrobiyolojik ve kimyasal kalıntı kalmadığına dair analiz yapılması için Sağlık Bakanlığımız bünyesindeki veya Bakanlık onaylı akredite laboratuvarlarda test ettirerek onaylatıyoruz.

Laboratuvar analiz sonuçları sonrasında bünyenizde bulunan biyolog, kimyager ve diğer teknik personellerinize sistemin işletimi, kontrolü ve izlenmesi ile ilgili eğitimleri vererek sistemi sizlere teslim ediyoruz.

Tesislerinizin kapasitesine uygun NADES 2.0 biyosidal dezenfektan üreten jeneratörü projelendirerek ihtiyacınız olan dezenfektanı sadece sofra tuzu ve su kullanarak en ekonomik maliyetlere ve güvenilir bir şekilde üretmenizi ek güvenlik tedbirleri almandan kullanmanızı sağlıyoruz.

Nades 2.0 biyosidal dezenfektanın zararlı mikroorganizmalar üzerinde % 100 olan etkinliği Münih Teknik Üniversitesi – SGS INSTITUT FRESENIUS – DNV-GL- FRAUNHOFER ile birlikte birçok üniversite ve analiz kuruluşları tarafından test edilmiş ve onaylanmıştır.

Nades 2.0 biyosidal dezenfektan TSE 11899 & 266 & EC & WHO (Dünya Sağlık Teşkilatı) & Almanya içme suyu dairesi ve Alman Gaz ve Su Yönetmeliği & Alçak ve yüksek gerilim yönetmeliği ve Avrupa makineler güvenlik kriterlerine uygundur. TÜV SÜD belgeli olup ECHA Avrupa Kimyasal Ajansına kayıtlıdır.

Nades 2.0 biyosidal dezenfektan tesisat ve tank yüzeylerinde oluşmuş pas, biyo film tabakasını ve sucul zararlı mikro organizmaları uygun dozajda kullanıldığında dakikalar içerisinde tamamen yok ederek kısa süre içerisinde % 100 etkinlik sağlar.

Nades 2.0 biyosidal dezenfektan üretim sistemi mobil araçlara dizayn edilebilir böylece tesise uzak bölgelerdeki boru ve depoların dezenfeksiyonu için yerinde dezenfektan üretim imkanı vardır.

NADES 2.0 biyosidal dezenfektan:

 • virüsler
 • Hormonlar
 • Biyofilm
 • Mantarlar
 • Bakteriler
 • Myco, bakteriler
 • Koliform bakteriler Pseudomonadlar ve biyofilm dahil zararlı mikroorganizmalar üzerinde % 100 kesin etkiye sahiptir.

             NADES 2.0 biyosidal dezenfektan:

 • TSE 266
 • TSE 11899
 • TÜV SÜD
 • Avrupa birliği EC
 • Dünya Sağlık Teşkilatı WHO
 • İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmeliğe Uygundur.
 • Almanya içme suyu dairesi ve Alman Gaz ve Su Yönetmeliklerine uygundur.

NADES 2.0 biyosidal dezenfektan jeneratörleri alçak – yüksek gerilim yönetmeliği ve Avrupa makineler güvenlik kriterlerine uygun olarak üretilmektedir.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.