Yüzme Havuzu

YÜZME HAVUZU DEZENFEKSİYONU

Yüzme havuz tesislerinde, Hijyeni % 100 optimize hale getirmek kuşkusuz sistemin en önemli parçasıdır. 

Yüzme havuzlarında ki en önemli sorunlar arasında;

-Bağlı klor seviyesinin 0,2 ppm/l nin üzerine çıkması,

-Rahatsız edici klor kokusunun oluşması,

-Mayo ve boyalı saçlarda renk değişimi,

-Klorun uçucu olmasından dolayı havuz suyuna sürekli klor dozajlanması, havuz operatörlerini zor durumda bırakan sorunların başında gelmektedir.

Havuzlarda yaşanan bu ve benzer sorunların başlıca kaynağı olarak, bağlı klor seviyesinin yüksek oranlarda olması gösterilmekte.

Bağlı klor seviyesini düşürmek için; havuzu yüzücülerin kullanımına bir gün kapatıp, bağlı klor miktarının yaklaşık 10 katı oranında klor şoklaması yapılarak, havuza taze su alınması bilinen en popüler yöntemler arasında yer almakta.

Bağlı klor oranını düşürmek için yapılan klor şoklaması, uzun süredir kullanılan eski tesislerde istenilen sonucu vermemektedir.

Biz Ne Yapıyoruz;

Biz Nades 2.0 biyosidal dezenfektan üreten uygun kapasitedeki jeneratörü projelendirerek, tesisinizin bütün alanlarında, dezenfeksiyon ile ilgili mevcut veya olası sorunları minimize etmeyi değil, riskleri % 100 bertaraf ederek, sürekli izlenir ve kontrol edilebilir bir Havuz dezenfeksiyon sistemi kuruyoruz.

Tesisinize projelendirdiğimiz Nades 2.0 biyosidal dezenfektan jeneratörü ile ihtiyacınız olan dezenfektanı en ekonomik maliyetlere sadece su ve tuz kullanarak kendi tesisinizde sizlere ürettiriyoruz. 

NADES 2.0 BİYOSİDAL DEZENFEKTANIN AVANTAJLARI:

-Serbest klor seviyesi yasal limitler çerçevesinde görülür (03 ppm/l & 06 ppm/l )

-Açık veya kapalı yüzme havuzlarında klor kokusu oluşmaz.

-Mayo ve boyalı saçlarda renk değişimi olmaz.

-Nades 2.0 biyosidal dezenfektan uçucu değildir serbest klor ihtiyacı için sürekli dozajlanmasına gerek yoktur.

-Havuz yüzeylerinde ve mekanik tesisatta yosun, biyofilm oluşmasına müsaade etmez.

-Ayrıca yosun,biyofilm önleyici kimyasal kullanılmasına gerek yoktur.

-Tesisin haftada bir yüzücülerin kullanımına kapatılmasına gerek kalmaz.

-Nades 2.0 biyosidal dezenfektan Legionella bakterisi dahil sucul zararlı mikroorganizmalar üzerinde % 100 etkindir.

 -Ham havuz suyunun pH seviyesine olumsuz etkide bulunmaz. 

 -Nades 2.0 biyosidal dezenfektan,TSE 11899 ve TSE 266 standartlarına uygundur.

-Nades 2.0 biyosdal dezenfektan formülasyonu,Avrupa Kimyasal Ajansına ( ECHA ) kayıtlıdır. 

-Nades 2.0 biyosdal dezenfektan, WHO (Dünya Sağlık Teşkilatı) & Almanya içme suyu dairesi & Alman Gaz ve Su Yönetmeliği & Alçak ve yüksek gerilim yönetmeliği & Avrupa makineler güvenlik kriterlerine uygun olarak üretilmektedir.

-Nades 2.0 biyosidal dezenfektan, sucul zararlı mikroorganizmalar üzerinde % 100 kesin etkiye sahiptir.

-Nades 2.0 biyosidal dezenfektanın zararlı mikro organizmalar üzerinde ki % 100 olan etkinliği akredite laboratuvarlar tarafından  test edilerek onaylanmıştır. (Test raporları için tıklayınız)

Bookmark the permalink.

Comments are closed.