Belediyelerde dezenfeksiyon

Belediyelerde dezenfeksiyon

BELEDİYELERDE DEZENFEKSİYON:

Belediyelerin sorumluluğundaki bütün alanlarda zararlı mikroorganizmaların elimine edilmesi için dezenfeksiyon uygulamaları sürekli ve taviz vermeden yapılmak zorundadır. Dezenfeksiyon ihtiyaçları için Belediyeler değişik formülasyonlara sahip ambalajlı  kimyasallar  kullanılmakta. Ambalajlı kimyasal dezenfektanların, satın alma, nakliye, depolama ve benzeri zorluklarının yanı sıra pahalı olması, şehrin bütün alanlarında hijyeni % 100 optimize etmek için gerekli olan dezenfektan miktarından tasarruf etmeyi zorunlu hale getirmektedir.

Biz Belediyelere Nades 2.0 biyosidal dezenfektan jeneratörünü projelendirerek şehrin bütün alanlarının ihtiyacı olan biyosidal dezenfektanı sadece sofra tuzu ve su kullanarak en ekonomik maliyetlere üretmenizi sağlıyoruz. 

Nades 2.0 biyosidal dezenfektan Avrupa birliği ülkeleri ve Sağlık Bakanlığımızın ilgili yasal mevzuatlarında bahsedilen yerinde tuz ve su kullanılarak elektroliz yöntemi ile biyosidal dezenfektan üretme yöntemidir.

Nades 2.0 biyosidal dezenfektanın zararlı mikroorganizmalar üzerindeki % 100 olan etkinliği Avrupa’da bir çok akredite üniversite ve laboratuvarlar tarafından test edilerek onaylanmıştır.

Nades 2.0 Biyosidal dezenfektan Sağlık Bakanlığımızın, Dünya Sağlık Teşkilatı WHO, Alman İçme Suyu Dairesi,  Alman Gaz ve Su Yönetmeliklerine uygundur.

Şebeke suyu dezenfeksiyonu;

Nades 2.0 Biyosidal dezenfektan zararlı mikroorganizmaların hücre zarını parçalayarak saniyeler içerisinde % 100 etkinlik sağlar.

Şebeke tesisatında oluşmuş biyo film tabakasını parçalar ve tekrar biyofilm tabakası oluşmasına müsaade etmez. 

Nades 2.0 biyosidal dezenfektan ham su içerisindeki yüksek oranlarda bulunan mangan ve benzeri elementleri oksitler.

 Biyolojik arıtma tesisi ve atık su dezenfeksiyonu;

Nades 2.0 biyosidal dezenfektan biyolojik arıtma tesislerinden deşarj edilen atık sularda bulunan zararlı mikroorganizmalar üzerinde % 100 kesin etkiye sahiptir. Biyolojik arıtma tesislerinden çevreye yayılan istenmeyen kötü kokuları yok eder.

 Kanalizasyon Dezenfeksiyonu;

Ambalajlı dezenfektanların pahalı olması kanalizasyon kaynaklı zararlı mikroorganizmalar ile mücadelede dezenfektan kullanımından tasarruf etmeyi zorunlu hale getirmektedir.

En ekonomik maliyetlere üretilen Nades 2.0 biyosidal dezenfektan kanalizasyon kaynaklı zararlı mikroorganizmalar üzerinde % 100 kesin etkiye sahiptir.

Yangın Söndürme Suyu Dezenfeksiyonu;

Olası yangınlara müdahale amacı ile sürekli dolu halde olan itfaiye araçları su depoları sucul zararlı mikroorganizmaların gelişmesi ve çoğalmalarına uygun olan yaşam alanlarıdır.

Nades 2.0 Biyosidal dezenfektan itfaiye araçlarındaki yangın söndürme tanklarında oluşmuş biyo film tabakasını yok eder tekrar biyo film oluşmasına müsaade etmez. Nades 2.0 Biyosidal dezenfektan buharlaşmaz etkinliğini uzun süre muhafaza eder.

  Hizmet Araçları Dezenfeksiyonu;

Nades 2.0 Biyosidal dezenfektan toplu taşıma araçları, Çöp kamyonları,  Yol temizleme araçları Çöp konteynerleri gibi bütün temizlik araçlarının dezenfeksiyonunda saniyeler içerisinde reaksiyona girerek zararlı mikroorganizmaları % 100 etkisiz hale getirir.

Canlı Hayvan Pazarları Mezbahalar Hayvan Barınakları Dezenfeksiyonu

Nades 2.0 Biyosidal dezenfektan canlı hayvan pazarları kurban kesim alanları, mezbahalar, evcil hayvan barınaklarında zararlı mikroorganizma kaynaklı istenmeyen kötü kokuların yok edilmesinde kesin etkiye sahiptir.

Yapay Havuz Dezenfeksiyonun da;

Gasil hane Dezenfeksiyonun da;

Okul Cami Dezenfeksiyonun da

Pazar Yeri Dezenfeksiyonun da Nades 2.0 Biyosidal dezenfektan ek güvenlik tedbirleri alınmadan güvenle kullanılır.

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.