Otel

OTEL  DEZENFEKSİYONU

Tesisinizin kalite ve gıda sorumluları ile koordineli olarak, tesisinizin bütün alanlarında hijyeni % 100 optimize etmek için ihtiyacınız olan dezenfektan (NADES 2.0 Sodyum Hipoklorit – NaOCl) miktarını belirliyoruz.

İhtiyacınıza cevap verecek kapasitedeki Sodyum Hipoklorit üreten (NaOCljeneratörü tesisinize kuruyoruz.

Tesisinize kurduğumuz Nades 2.0 biyosidal dezenfektan üreten jeneratör ile sadece sofra tuzu ve şebeke suyu kullanarak ihtiyacınız olan dezenfektanı tesisinizde sizlere ürettiriyoruz.

Sofra tuzu ve şebeke suyu kullanarak ürettiğiniz Nades 2.0 biyosidal dezenfektanın tesisinizdeki kullanım yerine göre kullanım miktarlarını belirliyoruz ve mikrobiyolojik etkinlik testlerini yaptırarak sisteme sizlere teslim ediyoruz.

NADES 2.0 biyosidal dezenfektan, CORONA VİRÜS Covid 19, LEGİONELLA, COXSACKİE dahil zararlı mikroorganizmalar üzerinde % 100 etkindir. (Mikrobiyolojik test raporları için lütfen iletişime geçin)

Bookmark the permalink.

Comments are closed.