Nades 2.0 Nedir

Nades 2.0 Nedir

Biyosidal dezenfektan üretmenin kuşkusuz en ekonomik ve güvenilir yolu, sadece sofra tuzu kullanarak dezenfektan üretimi yapan tuz, klor jeneratör yöntemidir.

NADES 2.0 Biyosidal dezenfektanı, eCON ve mCON modelindeki tuz, klor jeneratörleri tesisinizde üretir ve yerinde kullanılır. Üretimi esnasında sadece şebeke suyu ve sofra tuzu (NaCI) kullanılır.

Nades 2.0 Biyosidal dezenfektan, Almanya’da aquagroup Anonim Şirketi Ar-Ge Mühendisleri tarafından, ECA (Elektro Kimyasal Aktivasyon) teknolojisi kullanılarak geliştirilmiştir.

Nades 2.0 biyosidal dezenfektanı üreten mCON ve eCON modeli tuz,klor jeneratörlerinde elektrot veya membran teknolojisi kullanılmamıştır.

Jeneratörlerimizin patenti aquagroup AŞ’ye ait olan hücre teknolojisi kullanılarak üretim yapar ve üretim esnasında drenaj sarfiyatı yoktur.

Özetle Nades 2.0, sadece sofra tuzu ve su kullanılarak elde edilen biyosidal dezenfektandır ve zararlı mikroorganizmalar üzerinde % 100 etkindir.

Nades 2.0, biyosidal dezenfektanın zararlı mikroorganizmalar (CORONA Virüs, Kovid 19 – COXSACKİE, LEGİONELLA, Escherichia coli, Listeria monocytogenes, Salmonella entercia, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans) üzerinde % 100 olan etkinliği üniversiteler ve pek çok laboratuvarlar tarafından test edilerek onaylanmıştır.

Ayrıca Nades 2.0, biyosidal dezenfektan, mekanik su tesisatında oluşmuş biyo film tabakasını parçalayarak yok etmekle birlikte, tesisatta tekrar biyofilm tabakası oluşmasına müsaade etmez.

Elektroliz:

ECON ve mCON cihazları, elektroliz işlemi vasıtasıyla sodyum hipoklorit (NaOCl) üretir. Doymuş bir tuzlu su çözeltisi özel hücre içine pompalanır.

Hücre iki elektrottan (anot ve katot) oluşur. Tuzlu suya elektrik voltajı ( DC-V) uygulanır. Tuzlu suyun içerisindeki sodyum klorür uygulanan elektroliz neticesinde ayrıştırılarak aşağıda ayrıntılı reaksiyon çözünme şeması bulunan sodyum Hipoklorit içerikli NADES 2.0 üretimi yapar.

Nades 2.0 Reaksiyon Şeması:

Nades 2.0 Reaksiyon denklemi:

Reaksiyon Denklemleri Haakkında Not: Stokiyometrik reaksiyon denklemlerinin doğruluğunu garanti eder, elde edilen toplam klor içeriğini temsil ederiz. Pratikte Cl2, pH’a bağlı olarak hipokloröz asit ve hipoklorit iyonlarını ayırır.

Bunlar sodyum ile reaksiyona girdiklerinde sodyum hipoklorit oluştururlar. NADES 2.0 konsantresi pH 9.5’e sahip olduğundan denge hipoklorit iyonu yönünde kaydırılır. PH’a bağlı ayrışma, aşağıda gösterilmiştir.

Nades 2.0, pH ve Sıcaklığa Bağlı pisikometrik Ayrıştırma Eğrisi;

pH ve sıcaklığa bağlı olarak hipoklorik asit ve hipoklorit iyonlarının yüzdesi.

pH ve sıcaklığa bağlı pisikometrik ayrıştırma eğrisinde görüldüğü gibi konsantresi  < 7000 ppm/l olan NADES 2.0 biyosidal dezenfektan seyreltilerek kullanılacağından dolayı doğrudan HİPOKLOROZ asit fazına geçmektedir.  

NADES 2.0 BİYOSİDAL DEZENFEKTAN ÖZELLİKLERİ:

Formülasyon;

 • Sodyum Hipoklorit -NaOCl < 7 g/l  (Cas No: 7681-52-9 )
 • Sodyum Klorür: < 3 g/l
 • Sodyum Hidroksit0,0002 g/l  ( Cas No:1310-73-2 )
 • Aktif klor miktarı: 6,8 g/l
 • Fiziksel görünümü: Homojen berrak sıvı,
 • Koku: Konsantresi koklandığında, çok hafif ozon veya klor,
 • Tat: Hafif tuzlu
 • Redox Potansiyeli (ORP): + 900 mV
 • Kalıntı: Tuz ve su

Belgelerimiz ve sahip olduğumuz uluslar arası standartlarımız;

 • Tüv SUD,
 • DVN-GL,
 • Avrupa birliği EC,     
 • CE
 • Dünya Sağlık Teşkilatı WHO,
 • Avrupa Kimyasal ajansı ( ECHA) formülasyon kaydı
 • Almanya içme suyu dairesi ve Alman Gaz ve Su Yönetmeliğine,
 • Avrupa birliği alçak, yüksek gerilim ve Avrupa makineler güvenlik kriterlerine uygun olarak Nades 2.0 biyosidal dezenfektan üretir.

Nades 2.0 biyosidal dezenfektan konsantresi doğrudan koklandığında insanı rahatsız etmez. 

Nades 2.0 biyosidal dezenfektan üretim alanın sürekli havalandırılması, üretim esnasında iş güvenliği açısından özel kıyafetlere ve ek güvenlik tedbirleri alınmasına gerek yoktur.

Daha fazla teknik bilgi ve belge için lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.

 

Comments are closed.