SAĞLIK

                 
  SAĞLIK KURULUŞLARI HASTANELER
Dezenfeksiyon ve sterilizasyon kalitesi yapılan cerrahi operasyonların istatistiki sonuçlarını belirlemektedir.

Cerrahi müdahale alanlarındaki zararlı mikroorganizmaların elimine edilmesi için gösterilen ilgi ve çabaların tesisin diğer alanlarına’da gösterilmesi gerekmektedir.
Aksi takdirde başarılı geçen cerrahi operasyonun veya tedavi sonucunu olumsuz yönde etkilediği bilinmektedir.

Ambalajlı dezenfektan maliyetlerinin yüksek olması tesisin tamamında hijyeni optimize etmek için gerekli olan miktardaki dezenfektan kullanımından tasarruf etmeyi zorunlu hale getirmektedir.

Tesisinizin bütün alanlarında enfeksiyon riskini minimize etmek için ihtiyacınız olan dezenfektanı kendi tesisinizde NADES 2.0 biosidal dezenfektan jeneratörleri ile en ekonomik maliyetlere üretmenizi sağlıyoruz.

NADES 2.0 biosidal dezenfektan virüsler hormonlar biyofilm mantarlar bakteriler Myco bakteriler Pestisit Koli form bakteriler pseudomonad’lar dahil zararlı mikroorganizmalar üzerinde NADES 2.0 biyosidal dezenfektan % 100 kesin etkiye sahiptir.
Tesisinize uygun kapasitedeki NADES 2.0 biosidal dezenfektan jeneratör seçimini yapalım ve tesisinize projelendirelim.

NADES 2.0 biosidal dezenfektanı tesisinizdeki;

 • Ameliyathane
 • Doğumhane
 • Yoğun bakım ve acil müdahale odalarında
 • Kan merkezleri
 • Laboratuvarlarda
 • Tıbbi atık odalarında
 • Morglarda
 • Hemodiyaliz makinelerinde
 • Manyetik Rezonans Görüntüleme ultrasonografi konvansiyonel röntgen cihazlarında
 • Mamografi anjiyografi monitörlerinde
 • Mekanik ventilatör cihazlarında
 • Defibratörlerde
 • Tıbbi aletlerde
 • Hijyenik klima santralleri Evaparatör bataryalarında
 • Klima kondaser suyu soğutma kulelerinde
 • Şebeke kullanım suyunda
 • Mutfak ve çamaşırhanelerde

Tesisin bütün alanlarındaki yer ve yüzey dezenfeksiyonunda NADES 2.0 biosidal dezenfektan % 100 kesin etkiye sahiptir.

–  Satın alma ambalaj nakliye stok maliyeti yoktur

–  İşletme maliyeti en EKONOMİK dezenfektan

–  İnsan,sağlığına ve gıdaya zararlı değildir

–  Çevre dostudur. Kullanım esnasında ek güvenlik tedbirleri alınmasına gerek yoktur

En ekonomik maliyetlere ihtiyacınız olan dezenfektanı kendi tesisinizde üretin dezenfektan kullanımından tasarruf etmeyin.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.