Hayvancılık

HAYVANCILIKTA DEZENFEKSİYON
Tecrübeli veterinerlerin arzuladıkları en önemli unsurlar kontrollerinde olan işletmelerin veteriner hekimin direktiflerine bire bir uymalarıdır.

Büyük veya küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde veteriner hekimlerin olmazsa olmazları ise;

-Sağlıklı hayvanların satın alınması

– Karantina kurallarına riayet edilmesi

– Hayvanların içme sularının standartlara uygun kalitede olması

– Belirlenen rasyonun değişiklik göstermeden sürekli temin edilebilir olması

– Bakıcı personel sayısının yeterli sayıda ve eğitimli makine ve ekipmanların kapasiteye uygun olması ile    birlikte tesisin tamamında hijyenin optimize edilmiş  olması istenir.

– Hayvan yetiştiriciliğinde tesisin tamamında hijyeni optimize etmenin zorlukları ise;

– Dezenfekte edilecek her alan için farklı içerikte dezenfektan kullanılması

– Dezenfektanın satın alma, nakliye depolama gibi olumsuz etkilerinin olması

– İnsan hayvan sağlığına ve çevreye zararlı olması

– Uygulama esnasında dezenfektan üreticisi firmanın tavsiye ettiği güvenlik tedbirlerine göre uyulması. Satın   alınan dezenfektanın etkinliğini koruduğundan emin olunması

– Ambalajlı dezenfektan fiyatlarının pahalı olması gibi hususlar tesisin tamamında hijyeni optimize etmek için gerekli olan dezenfektan miktarından tasarruf etmeyi zorunlu hale getirmektedir

Hayvan hastalıkları et ve süt verimini olumsuz yönde etkilemenin ötesinde hayvanların ölümü ile sonuçlanmasına neden olduğu bilinmekte.

NADES 2.0 Biosidal dezenfektan jeneratörleri ile bütün bu olumsuzlukları ortadan kaldırarak tesisinizde sadece su ve tuz kullanarak ihtiyacınız olan dezenfektanı  en ekonomik maliyete üretmenizi sağlıyoruz.

NADES 2.0 Biosidal dezenfektan;

-Virüsler

– Hormonlar

Biyofilm

–  Mantarlar

– Bakteriler

– Myco,bakteriler

– Koliform,bakteriler ve pseudomonadlar dahil bütün zararlı mikroorganizmalar üzerinde % 100 kesin etkiye sahiptir.

NADES 2.0 biosidal dezenfektan zararlı mikroorganizmaların hücre zarını parçalayarak yok eder.

Bu yüzden zararlı mikroorganizmalar NADES 2.0 biosidal dezenfektana karşı bağışıklık kazanamazlar.

NADES 2.0 Biosidal dezenfektanı tesisinizdeki;

Her türlü veteriner hekim müdahale esnasında

Tıbbi alet dezenfeksiyonunda

Hayvanların vücut yaraları dezenfeksiyonunda

İnsan vücut hijyeninde

Karantina alanları dezenfeksiyonunda

Hayvanların ağız burun ve bütün vücutlarının dezenfeksiyonunda

İçme ve kullanım suyu dezenfeksiyonunda

Yem yemlik ve sulukların dezenfeksiyonunda

Taşıma araçları dezenfeksiyonunda

Soğuk hava depoları dezenfeksiyonda

Sıvı katı gübre alanlarında

Kesimhaneler ve et işleme tesislerinde bütün yer yüzey ve aletlerin dezenfeksiyonunda.

Tesisinizin tamamında zararlı mikroorganizmalarla mücadelede ek güvenlik tedbirleri almadan güvenle kullanılır.

Kanatlı hayvan yetiştiriciliğinde hayvansız kümeslerin dezenfeksiyonunda.

içme ve kullanım suyu dezenfeksiyonunda.

kesim makineleri ve işleme tesisindeki bütün yer ve yüzeylerin dezenfeksiyonunda

paketlenmeye hazır kanatlı hayvan ve ambalaj dezenfeksiyonunda.

Soğuk hava odaları dezenfeksiyonunda ve Nakliye araçları dezenfeksiyonunda ek güvenlik tedbirleri alınmadan güvenle kullanılır.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.