Şebeke suyu Dezenfeksiyonu

ŞEBEKE SUYU DEZENFEKSİYONU

İçme veya kullanım suyu dezenfeksiyonunda, klor en popüler yöntemlerin başında gelmektedir.

Klorun kimyasal yapısını ve suya karıştırıldığında nasıl davrandığını bilmeyen pek çok tesis işletmecisi suyun klorlanması ile dezenfeksiyonun tamamlandığı zannetmektedir.

Klorlanan suyun, sağlığa zararsız ve güvenli bir şekilde kullanılabilmesi için sadece klorlanması yeterli değildir.

Klor dozajlanan arıtma tesisi ile musluklar arasındaki mekanik tesisatta kesinlikle biyofilm tabakası bulunmaması gerekir.

Mekanik tesisatta biyofilm tabakası bulunması halinde, tesisin uç noktasındaki musluklarda yasal limitlerin altında serbest klor görülmesine ilaveten insan sağlığını tehdit eden kloraminlerin yükselmesine sebep olur.

Bu yüzden suyun dezenfeksiyonunda kullanılacak aktif dezenfektanın sadece zararlı mikroorganizmalar üzerinde % 100 etkili olmasının yanı sıra;

 • Sağlık bakanlığımız ve dünya sağlık örgütleri tarafından onaylı ve tavsiye ediliyor olmalı,
 • Suyun tadını ve rengini değiştirmemeli,
 • Uygulama sonrasında su deposu ve mekanik tesisatta uzun süre etkin kalmalı,
 • Tesisatta biyofilm tabakası oluşumuna müsaade etmemeli, oluşmuş biyofilm tabakasını parçalıyor olmalı,
 • Sıcaktan veya soğuk ’tan etkilenmemeli,
 • Uygulama esnasında ek güvenlik tedbirleri alınmasına gerek kalmadan kullanılabilir olmalı,
 • Kullanım esnasında gaz formuna geçerek koku oluşturmaması gibi pek çok özelliğe sahip olmalı.

Biz Nades 2.0 biyosidal dezenfektan üreten tesisinize uygun kapasitedeki jeneratörü projelendirerek tesisinizin bütün alanları ile birlikte şebeke suyunuzun dezenfeksiyonu ile ilgili mevcut veya olası sorunları minimize etmeyi değil, riskleri % 100 bertaraf ederek, sürekli izlenir ve kontrol edilebilir bir Dezenfeksiyon sistemi kuruyoruz.

Musluklarınızdan alınan su numunelerinin mikrobiyolojik analizlerini, Sağlık Bakanlığımız tarafından yetkilendirilmiş laboratuvara testlerini yaptırarak, sistemi size teslim ediyoruz.

Tesisinize projelendirdiğimiz Nades 2.0 biyosidal dezenfektan jeneratörü ile ihtiyacınız olan dezenfektanı güvenilir bir şekilde en ekonomik maliyetlere sadece su ve tuz kullanarak kendi tesisinizde sizlere ürettiriyoruz.

Nades 2.0 Biyosidal dezenfektan;

 • Sucul zararlı mikro organizmalar üzerinde % 100 kesin etkiye sahip su bazlı dezenfektandır.
 • TSE 11899 ve TSE 266 standartlarına uygundur.
 • Çevreye ve sağlığa zararlı değildir.
 • En ekonomik dezenfeksiyon yöntemidir.
 • Suyun lezzetini ve kokusunu bozmaz.
 • Nades 2.0 kullanılan tesislerde harici kimyasal kullanımına gerek yoktur.
 • Sürekli klor veya harici dezenfektan satın alma maliyeti yoktur.
 • Sistem tam otomatik PLC kontrollü çalışır.
 • Sistemin uzaktan izlenme imkanı vardır.
 • Üretim esnasında sadece sofra tuzu ve su kullanır.

NADES 2.0 biyosidal dezenfektan Jeneratörleri;

 • Avrupa birliği EC
 • TÜV SÜD
 • Dünya Sağlık Teşkilatı WHO
 • Almanya içme suyu dairesi ve Alman Gaz ve Su Yönetmeliklerine
 • Alçak ve yüksek gerilim yönetmeliğine ve Avrupa makineler güvenlik kriterlerine uygun olarak üretilmekte olup Nades 2.0 biyosidal dezenfektan Avrupa kimyasal ajansına (ECHA) kayıtlıdır.
 • Nades 2.0 biyosidal dezenfektan TSE 266 ve TSE 11899 standartlarında dezenfeksiyon sağlar.

NADES 2.0 biyosidal dezenfektanın sucul zararlı mikroorganizmalar üzerindeki etkinliği bağımsız test laboratuvarında test edilmiş olup  zararlı mikroorganizmalar üzerinde % 100 kesin etkiye sahiptir.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.